Čištění a ošetřování koženek

K čištění Vinytolů, Vinyfolů a poromerů se používá
Tyto výrobky je nutné chránit před znečištěním barvami, inkoustem a fixovými tužkami. Jsou vážně poškozovány organickými rozpouštědly (aceton, toluen, apod.) a hořícími nebo doutnajícími předměty. Vinyfoly nesmí přijít do styku s pryžovými a asfaltovými výrobky, které na něm způsobují neodstranitelné skvrny.Zobrazit kategorie a filtrSkrýt kategorie a filtr